ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Λ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Recognised European Valuer
Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής
Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια Υπουργείου Οικονομικών

σχετικά


  • ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Από τον Ιούλιο του 2006 διατηρώ Τεχνικό Γραφείο Μελετών-Κατασκευών & Επιβλέψεων, στον 3ο όροφο οικοδομής επί της οδού Λεωφόρος Ηρώων αρ. 5, στην Κομοτηνή. Η παροχή - επί δεκαετίας - υψηλού επιπέδου άρτιων & ολοκληρωμένων τεχνικών υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού με σκοπό την πλήρη εξυπηρέτηση πελατών και με γνώμονα πάντα τη συνέπεια και την αξιοπιστία, αποτέλεσε έως σήμερα - και βεβαίως συνεχίζει να αποτελεί - βασικό πυλώνα της λειτουργίας του γραφείου. 

Παράλληλα ασχολούμαι ενεργά και σε επαγγελματικό επίπεδο πλέον με το χώρο του Real Estate και των Εκτιμήσεων Ακινήτων γενικότερα, διενεργώντας Πραγματογνωμοσύνες και Εκτιμήσεις Ακίνητης Περιουσίας, ως εξωτερικός συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος τραπεζών, κατασκευαστικών εταιριών, εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των ακινήτων, συμβολαιογραφικών και δικηγορικών γραφείων, μεσιτικών γραφείων και ιδιωτών πολιτών/μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Στόχος μου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών παροχής τεχνικού συμβούλου μηχανικού, ενεργειακών επιθεωρήσεων (Γ΄τάξης), αλλά και πιστοποιημένων εκτιμήσεων αξιών ακινήτων, μέσα στα αυστηρά πλαίσια που καθορίζουν τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα. η οποία αργότερα σαφέστατα και θα μπορούσε να επηρεάσει τη λήψη ορθών και προπάντων συμφερουσών επιχειρηματικών / επενδυτικών αποφάσεων του εκάστοτε πελάτη (ιδιώτη, εταιριών, τραπεζών).

Η συνεχόμενη εκπαίδευσή μου με συμμετοχή σε εκτιμητικούς και τεχνικούς φορείς, οργανισμούς και συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων, αλλά και η προσωπική συνεχής μελέτη, διατηρεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του γραφείου σε επίκαιρο επίπεδο.

Ακολουθώντας όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης, πέτυχα το 1997 την εισαγωγή μου στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Σερρών (με σειρά κατάταξης επιτυχόντων 1η ). Τον Απρίλιο του 2002 έγινε η εισαγωγή μου στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (με σειρά κατάταξης επιτυχόντων 2η). Έχοντας ακολουθήσει τον Δομοστατικό τομέα, αποφοίτησα τον Μάρτιο του 2006 και από τον Ιούνιο του 2006 είμαι μέλος του Τ.Ε.Ε με αριθμό μητρώου 109184.

Διαθέτω συγκεκριμένη εξειδίκευση και σημαντική εμπειρία όσο αφορά στην Εκτιμητική, αντιμετωπίζοντας όλα τα είδη των Ακινήτων, αφού μέχρι σήμερα έχω διενεργήσει πάνω από 10.000 εκτιμήσεις (απλές και σύνθετες), οι οποίες αφορούν όλα τα είδη Ακινήτων που ενδέχεται να υπάρχουν.

Είμαι πιστοποιημένη Επαγγελματίας Εκτιμήτρια “Certified Expert Valuer” κατά REV (Recognized European Valuers – Πιστοποιημένοι Ευρωπαίοι Εκτιμητές) TEGOVA (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκτιμητικών Οργανισμών) με το σχήμα πιστοποίησης της PEOPLECERT «Expert Property Valuer». Είμαι καταχωρημένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών (πρώην “Ορκωτών Εκτιμητών”) του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό Μητρώου 172.

Κατέχω την άδεια του “Πιστοποιημένου” Ενεργειακού Επιθεωρητή (Α.Μ. ΕΥΕΠΕΝ 7425) Γ΄ Τάξης, δίνοντας τις απαραίτητες εξετάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με επιτυχία.

υπηρεσίες


Αρχιτεκτονικός & Στατικός Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονικός & Στατικός σχεδιασμός - μελέτη - επίβλεψη

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης – Πιστοποιημένες Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (Γ΄ Τάξης) – Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» και συνεργασία με Τράπεζα επιθυμίας του πελάτη με σύσταση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών / Αδειών Δόμησης – Σύσταση πλήρους Φακέλου Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) & άλλων Υπηρεσιών Δημοσίου

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Τακτοποιήσεις / Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων - Υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 - Σύνταξη οριστικού φακέλου Δικαιολογητικών

Έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας Μηχανικού

Έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας Μηχανικού για τα συμβόλαια και κάθε Νόμιμη Χρήση

Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες

Τεχνικές Πραγματογνωμοσύνες - Επιθεωρήσεις Κινδύνου – Εκθέσεις Επικινδυνότητας Τεχνικού περιεχομένου

Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αξιών Ακίνητης Περιουσίας

Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αξιών Ακίνητης Περιουσίας ( κατά REV Tegova) - Certified Expert Valuer - REV Recognised European Valuer, οι οποίες διενεργούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας ή Ιδιωτικής Αρχής, Τράπεζας, Ασφαλιστικού Φορέα, Δικαστηρίου, εταιρίας ή/και ιδιώτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

έργα


Ανέγερση Ακινήτου

Ανέγερση ισόγειας μονοκατοικίας με υπόγειο – Καρυδιά ν.Ροδόπης

Ανέγερση Ακινήτου

Ανέγερση επταώροφης οικοδομής κατοικιών Σαγγαρίου, Κομοτηνή

Ανέγερση Ακινήτου

Ανέγερση τριώροφης οικοδομής, Σταθμός Κομοτηνή

Ανέγερση Ακινήτου

Ανέγερση συνεργείου αυτοκινήτων – Βουλκανιζατέρ με πρόβλεψη μελλοντικού ορόφου, κτηματική περιοχή Αμαξάδων ν.Ροδόπης

Ανέγερση Ακινήτου

Ανέγερση αποθήκης γενικής χρήσης, οικισμός Υφαντές ν.Ροδόπης

Αλλαγή Χρήσης Ακινήτου

Αλλαγή χρήσης οροφοδιαμερίσματος σε γραφείο & διαμέρισμα, οδός Αγ. Γεωργίου & Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Αλλαγή Χρήσης Ακινήτου

Αλλαγή χρήσης (2) ισογείων καταστημάτων σε (4) διαμερίσματα, Λυκούργου Κομοτηνή

πιστοποιήσεις


συνεργασίες


EUROBANK PROPERTY SERVICES

Η συνεργασία μου με την Τράπεζα Eurobank ξεκινάει το 2006 και αφορά σε παροχή εκτιμήσεων αξιών ακινήτων για στεγαστικά, επιχειρηματικά και λοιπά δάνεια σε περιοχές της Π.Ε. Ροδόπης, υπηρεσιών τεχνικών ελέγχων, Τεχνικού Συμβούλου, υποστήριξης επί τεχνικών θεμάτων και λοιπές συναφείς υπηρεσίες επί επενδυτικών σχεδίων τεχνικής φύσης, παροχή υπηρεσιών και εργασιών για υπαγωγή ακινήτων στη ρύθμιση Νόμων περί αυθαιρέτων.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η συνεργασία μου με την ΕΤΕ ξεκινάει τον Φεβρουάριο του 2016 και αφορά σε παροχή εκτιμήσεων αξιών ακινήτων, στο πλαίσιο ανάθεσης τεχνικών αξιολογήσεων, μέσω του Σ.Ν.Τ.Ε.Ν. για στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά και λοιπά δάνεια. Η ΕΤΕ αποτελεί την μεγαλύτερη σε όγκο δανείων τράπεζα στην Ελλάδα.

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001/2008 για το σύνολο των δραστηριοτήτων της) - θυγατρική της ALPHA BANK - είναι η Εταιρία του Ομίλου που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς ακινήτων.

Η συνεργασία μου με την ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και αφορά την παροχή υπηρεσιών εκτιμήσεων αξιών ακινήτων.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE

Η Πειραιώς Real Estate ΑΕ αποτελεί τη βασική συνιστώσα της παρουσίας του Οµίλου Πειραιώς στον τοµέα του Real Estate και ηγείται αριθµού άλλων θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η συνεργασία μου με την Τράπεζα Πειραιώς και συγκεκριμένα με την Ανώνυμη Εταιρεία, επωνυμίας "Πειραιώς Real Estate ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας" επικεντρώνεται στην διενέργεια σύνταξης εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας στα πλαίσια εσωτερικών διαδικασιών της Τράπεζας (νέες δανειοδοτήσεις, αναδιαρθρώσεις παλαιών δανείων, εξασφαλίσεις δανείων στεγαστικού & επιχειρηματικού τομέα), διαδικασίας δικαστικής χρήσης, υπαγωγής στον Νόμο 3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Αντικείμενο συνεργασίας η παροχή υπηρεσιών Πιστοποιημένου Εκτιμητή ακινήτων ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας Ι.Κ.Υ., αλλά και ακινήτων στα πλαίσια ενδιαφέροντος αγοράς, μίσθωσης, ή διαχείρισης αυτών από πλευράς του Ιδρύματος.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου / Μηχανικού στην ανάπτυξη και αξιοποίηση καθώς και διαχείριση ακινήτων.

επικοινωνία


άμεση επαφή
τηλέφωνο
διεύθυνση
Λεωφ.Ηρώων 5, 69 100 Κομοτηνή
social
  • Λεωφ.Ηρώων 5, 3ος Όροφος, Κομοτηνή
     2531 023441